Wat doen we op La Crèche?

Op La Crèche kan in de prachtige hoge lokalen en de tuin van alles gebeuren en gedaan worden op initiatief van kinderen of leiding.

Op La Crèche ligt de nadruk op zelf de wereld ontdekken en zonder of met leiding zin geven aan zelfgekozen spel.

Op La Crèche is iedere dag weer anders, maar er zijn wel altijd twee momenten dat de kinderen samen aan tafel eten en drinken, praten en liedjes zingen.

Op La Crèche mogen kinderen alles uitproberen maar de leiding bewaakt wel altijd de grenzen, zowel de veiligheidsgrenzen als de sociale grenzen.

Op La Crèche proberen we samen met een dosis humor de kinderen gade te slaan in hun dagelijkse worsteling groot te worden.

De kinderen krijgen biologisch eten.

SPELEN IS LEREN

Kinderen willen graag spelen en spelen is van belang voor een natuurlijke ontwikkeling. Spelen is leren. Vaardigheden zoals concentreren, aandacht vasthouden, plannen, met tegenvallers omgaan ontwikkelt een kind vanzelf als het op de juiste wijze gestimuleerd wordt. Op La Crèche ondersteunen we de kinderen en dagen we ze uit bij het ontwikkelen van dit zelfsturend vermogen.  Daarom vinden we het bij La Crèche ook belangrijk dat kinderen de vrijheid houden zich in de vrijheid van het spel te ontwikkelen en het spelen onder de knie te krijgen. De principes van een spel komen ons hele leven terug. Spelen doe je o.a. met zand, water, klei en blokken, héél veel blokken. Op La Crèche doen we dit al meer dan 40 jaar.

WENNEN

Op La Crèche wennen ouder en kind samen (gemiddeld duurt dit 2 weken). Nadat het kind gewend is geraakt aan de gewoontes en rituelen op La Crèche, begint het afstand nemen. Dit begint met een kort afscheid waarin de ouder niet meer dan 5 minuten wegblijft. Afhankelijk van hoe beiden hierop reageren wordt de tijd waarin het kind alleen op de crèche blijft langer.

OPENINGSTIJDEN

Er moet voor de allerjongsten een thuissituatie gecreëerd worden zodat ze zich kunnen binden aan zowel leiding als andere kinderen. Alleen een vaste groep kinderen en een vaste groep leidinggevenden zorgen voor de noodzakelijke basis van emotionele veiligheid en vertrouwen. Deze veilige situatie kan alleen gecreëerd worden met lagere-schooltijden.Op La Crèche werken 3 vaste leidinggevenden die ook elkaars inval zijn. Alle kinderen komen meerdere dagen en kennen elkaar daardoor goed. Elke dag zijn er dus dezelfde mensen. La Crèche is open van 8:45 tot 15:45. Als ouder kun je 30 uur werken als het kind 5 dagen komt, maar 4, 3 of 2 dagen gebruik maken van La Crèche mag ook. Voed je samen op, dan kun je ook bijvoorbeeld gemakkelijk 3 halve en 2 hele dagen werken.